MENU

Boviene Virale diarree / Mucosal disease

BVD / MD bestaat uit twee ziekte-entiteiten, namelijk BVD en MD, die echter door hetzelfde virus worden veroorzaakt.

De klinische symptomen die optreden tijdens een BVD-infectie kunnen sterk variëren. De leeftijd en de weerstand van het rund zijn hierbij erg belangrijk. Ook in het biotype van de infecterende virusstam en  binnen het biotype zelf is er variatie mogelijk in de graad van schadelijkheid van de infectie.

Bij pasgeboren kalveren leidt een infectie met BVD-virus vaak tot enkel een milde diarree dien enkele dagen aanhoudt, waarna het kalf een actieve weerstand opbouwt. Soms is het ook mogelijk dat de meer specifieke symptomen optreden: de zogenaamde ‘sterrenkijkers’ en blinde kalveren. Ook kunnen er op een bedrijf veel meer te vroeg geboren, dood of zwak geboren kalveren en kalveren die achterblijven ten opzichte van de rest van de groep voorkomen.

Bij jongvee zal de infectie met BVD-virus vaak symptoomloos verlopen, waarbij de maternale weerstand zal vervangen door eigen actieve weerstand. De infectie gaat meestal gepaard met lichte koorts en wordt vaak niet opgemerkt. Het meest typische symptomenbeeld van een BVD-infectie is de diarree. Onder bepaalde omstandigheden (hoge infectiedruk, lage weerstand ) kan het BVD-virus aanleiding geven tot erge en zelfs fatale ademhalingsstoornissen.

Bij volwassen runderen verlopen de meeste infecties met BVD-virus ook onopgemerkt.
De dieren verwerven na infectie een stevige immuniteit en zijn verder beschermd.
In een beperkt aantal gevallen kunnen er klinische symptomen van BVD bij volwassen runderen optreden: waterige diarree met koorts, geen eetlust, soms lichte erosies in de muilholte.

Het grote probleem doet zich voor als een drachtig rund op 2/3 van de dracht zonder immuniteit, dus zonder antistoffen, besmet wordt met het BVD-virus.

De foetus zal het virus niet als “lichaamsvreemd”  herkennen en dus ook geen antistoffen opbouwen. Het BVD-virus blijft dus gedurende de rest van de dracht, en ook later bij de geboorte, in het lichaam van dit besmette kalfje. Dergelijke kalveren, dragers, blijven ook na de geboorte drager en uitscheider van het BVD-virus en zijn zo een voortdurende infectiebron voor andere gevoelige runderen. Zulke “dragers” kunnen ofwel achter in de groei zijn, doch ze kunnen ook ogenschijnlijk gezond zijn. Meestal sterven ze voor de leeftijd van één jaar. Zelden worden ze ouder dan 2 jaar, doch ondertussen hebben ze wel de ganse rundveestapel besmet.

Op een bedrijf waar BVD circuleert, is de afweer van alle runderen lager, waardoor alle andere aandoeningen meer op de voorgrond kunnen treden zoals uierontstekingen, kalvergriep, klauwproblemen enz.

De maatregel om een BVD-virus infectie op een bedrijf onder controle te krijgen is vaccinatie na verwijderen van de virusdragers van het bedrijf. Deze dragers worden opgespoord door middel van een bloedonderzoek van alle aanwezige runderen. Meestal zijn dit er niet meer dan één of twee per bedrijf. Na deze bloedname van alle aanwezige runderen op het bedrijf moeten de kalveren die het daaropvolgende jaar geboren worden nog blijvend onderzocht worden op de aanwezigehid van BVD-antigen in het bloed. De essentie van het gebruik van een vaccin is het voorkomen van de infectie van de foetus. Een vaccinatie moet immuniteit opwekken die garandeert dat het BVD-virus niet de placenta passeert. Het is essentieel de eerste vaccinatie te geven voor de éérste dracht (dus voor de éérste dekking) en deze in stand te houden door elk half jaar de vaccinatie te herhalen. De basisvaccinatie moet na 4 weken worden herhaald; vaak gebeurt dit door middel van een combinatievaccin dat ook beschermt tegen de griep bij kalveren. Het vaccin is veilig bij drachtige dieren.

Het is aangewezen om elk jaar een “ bedrijfsvenster “ te verrichten, dat wil zeggen van 10 vaarzen van de leeftijd 8 – 22 maanden oud bloed nemen en de hoeveelheid antistoffen bepalen. Zijn er bloedstalen in dit venster positief, dan is de kans groot dat er op het bedrijf nog een virusdrager aanwezig is of dat er contact is geweest met een virusdrager van een ander bedrijf.